Eesnimi:
Reg.kood:
 
 
  • Kui sa pole veel oma andmeid sisestanud, vajuta lingile "Registreeri õpilaskandidaadiks" ning täida registreerimisvorm.
  • Kui sa tahad oma andmeid muuta, logi sisse ning vajuta lingile "Muuda andmeid".
  • Palun sisesta hiljemalt 27. veebruariks oma tunnistuse II trimestri / I poolaasta hinded. Selleks logi sisse ning vajuta lingile "Tunnistus".
  • Katsete tulemuste nägemiseks logi sisse ning vajuta lingile "Tulemused".
  • Sisseastumisvestlusele pääsenute info avaldatakse kooli kodulehel hiljemalt 18. märtsil 15:00.
  • Kontakt: kerstin.vessik@32kk.edu.ee