Õppetöö korraldus alates 18. maist Tallinna 32. Keskkoolis

 
Alates 18. maist kuni õppeaasta lõpuni jätkub Tallinna koolides, sh Tallinna 32. Keskkoolis distantsõpe nagu seni.

Õpilastega, kes vajavad õppimisel lisatuge või kontakttunde, toimuvad koolimajas kohtumised tugispetsialistidega ja/või õpetajatega. Sellest teavitab konkreetseid õpilasi/peresid õppealajuhataja nii telefonivestluse kui ka kooli ametlike suhtluskanalite kaudu (e-post, e-Kool).

 Kogu õppekorraldust puudutav info on kättesaadav siin: LINK