Fakte Tallinna 32. Keskkooli ajaloost

 

• 1971, 1. juuli – Tallinna linna RSN TK Haridusosakonna poolt määratakse ametisse kooli direktoriks Harri Kelder.

• 1971, 30. august – vastvalminud koolihoone antakse üle valdajale – Tallinna 32. Keskkoolile.

• 1971, 1. september – avatakse Tallinna 32. Keskkool. Esimesel õppeaastal on koolis 30 klassikomplekti 1121 õpilasega. Õpilasi tuleb kokku 69 erinevast koolist.

• 1971, 1. oktoober – alustab tööd muusikaklass klaveri ja akordioni individuaalõpetusega, hiljem lisandub flöödiõpetus.

• 1971–1981 – koolis on süvendatud teatriõpetus ja kirjandusõpe.

• 1981 – lõpetatakse teatriklasside komplekteerimine.

• 1971/1972 – seatakse sisse autonduse ja kunstilise tekstiili erialad. Baasettevõteteks ond Tallinna Spetsialiseeritud Autobaas ja vabrik „Tekstiil“.

• 1972, kevad – saab alguse õpilastööde kevadnäituste traditsioon.

• 1972/1973 – kool alustab tööd kahes vahetuses. Selline olukord jätkus kuni 1983/84. õppeaastani.

• 1974 – kooli lõpetab I lend.

• 1975/1976 – lisandub õmblustehnoloogia eriala, mille baasettevõtteks saab V. Klementi nimeline õmblustootmiskoondis.

• 1979/1980 – koolis on 52 klassikomplekti, 1919 õpilast ja 120 õpetajat. Tegemist on kõigi aegade suurima eesti õppekeelega üldharidusliku kooliga maailmas!

• 1980/1981 – hakatakse teatriõpetuse asemel õpetama tehnilist joonestamist, mille baasettevõtteks saab RPUI „Eesti Maaparandusprojekt“.

• 1983, 1986 – saavutatakse Tallinna koolide seas sportlike tulemuste eest III koht.

• 1987 – koolinoorte laulu- ja tantsupeost võtab meie koolist osa 6 kollektiivi.

• 1987/1988 – koostöös Eesti Teaduste Akadeemia Ajaloo Instituudiga alustab tegevust eesti ajaloo süvaõppega klass.

• 1988 – koolikorralduses minnakse ülelinnalise konkursi alusel üle haruharidusele.

• 1988 – kooli direktoriks saab Henn Unt.

• 1989 – sõlmitakse sõprusleping Soome kooliga Rautjärvelt.

• 1989 – avatakse tüdrukute klass – kodunduse klass.

• 1990 – avatakse autoõpetuse klass.

• 1990, kevad – kooli lõpetab I ajaloo süvaklass.

• 1991 – vabariiklikul kooliteatrite festivalil pälvib meie näitering publiku peapreemia.

• 1991 – kooli esindusvõistkond saavutab vabariiklikul mälumängu meistrivõistlustel I koha.

• 1990/1991 – koolis on 27 klassikomplekti ja 777 õpilast. Kooli avamisest peale töötavad koolis 9 õpetajat.

• 1993/1994 – alustatakse sotsiaal-majandusharu loomist. 1996. aasta kevadel lõpetab selles suunas I lend.

• 1994/1995 – kooli direktoriks saab Tarmo Salumaa.

• 1995/ 1996 – alates 5. klassist minnakse üle kursuste süsteemile.

• 1996/1997 – koolis on kolm õppesuunda: ajaloo-õigusharu, sotsiaal-majandusharu ja Taani programmidega ärikoolitus.

• 1997 – kooli direktoriks saab Mari-Anna Puskar.

• 1999 – avatakse IT-õppesuund.

• 2003 – koolis alustatakse taas teatriõpetusega.

• 2005 – komplekteeritakse neli 10. klassi.

• 2007/2008 – koolimaja täielik renoveerimine, mistõttu viiakse õppetöö nii Kaja kooli kui Tallinna 37. Keskkooli. Gümnaasiumis komplekteeritakse erandkorras kolm 10. klassi.

• 2007 – ilmuma hakkab koolileht Objektiiv.

• 2008, sügis – kool kolib renoveeritud majja tagasi. Taas komplekteeritakse gümnaasiumis neli 10. klassi.

• 2009 – luuakse kooli multimeedia õppesuund. Alguse saab Kultuuritaibu-nimelise viktoriiniturniiri korraldamise traditsioon.

• 2010/2011 – kooli direktoriks Aivo Toomistu.

• 2011, veebruar – algus andeka lapse tiitliga tunnustamisele veebruarikuisel vabariigi aastapäeva aktusel.

• 2011, juuni – gümnaasiumilõpetajate hulgas on erakordselt palju medaliste – kokku 23.

• 2011 – kooli direktoriks saab Maarja Merigan.

• 2011, november-detsember – tähistame suurejooneliselt kooli 40. sünnipäeva.

• 2011/2012 – algab üleminek uuele riiklikule õppekavale. Kooliteed alustab 1. klassis kolm klassitäit õpilasi.

• 2012-2013 – kooli direktori kohusetäitja ülesandeid täidab Mait Tõitoja.

• 2014, kevad – õpetaja Eva Kalbuse juhendatud 41. lennu teatriklassi lõpulavastus pälvib tunnustuse nii Tallinna kooliteatrite festivalil kui vabariiklikus lõppvoorus – mõlemas võidetakse festivali grand prix’ tiitel.

• 2014, august – esmakordselt toimub enne õppeaasta algust 10. klasside suvekool.

2015, kevad – õpetaja Piret Vachti juhendatud 43. lennu keskkonna- ja majandusklassi ülekooliline keskkonnaprojekt „Elustikutalgud” pälvib Keskkonnaametilt tunnustuse Keskkonnakäpp 2015.

Lisatud: 30.09.2014, Viimati muudetud: 09.09.2015