Kooli väärtuste kandja tiitel

 

Tallinna 32. Keskkoolil on neli põhiväärtust: avatus, loovus, hoolivus ning vastutus. Alates 2015. aasta jaanuarist tunnustab kooli vilistlaskogu igal aastal kooli väärtuste kandja tiitliga üht õpilast, kes kannab kooli nelja väärtust, väljendades seda igati oma tegevuses, olekus ja suhtumises.

Vilistlaskogu eestvedamisel korraldatakse konkurss, kuhu sobivaid kandidaate saab esitada kogu koolipere: kaasõpilased, õpetajad, klassijuhatajad. Tiitli pälvija valib välja vilistlaskogu.

Tiitel antakse üle oma kooli päeval ning sellega kaasneb laureaadi nime graveerimine autahvlile.

Kooli väärtuste kandjad:

2015 – Ingrid Liivaleht (12.d)

2016 – Mario Kartezi (12.d)

2017 –  Greete Nippolainen ja Kertu Sõerd (12.b)

2018 – Katriin Rebeca Selirand (12.d)

2019 – Ralf Schneider (12.d)

2020 – Kaur Hendrikson (12.c)

Lisatud: 23.02.2016, Viimati muudetud: 08.02.2020