Harri Kelderi stipendium

 

Kooli 45. juubeliaastal 2016. aasta kevadel asutati Tallinna 32. Keskkooli esimese direktori Harri Kelderi nimeline stipendium, mille eesmärk on tunnustada ja innustada abiturienti, kellel on plaanis jätkata gümnaasiumi lõpetamise järel õpinguid pedagoogika või hariduse valdkonnas.

Stipendiumi annab välja Loova Partnerluse MTÜ koostöös kooliga. Stipendiumisaaja(d) selgitatakse avaliku konkursi teel. Harri Kelderi nimeline stipendium koos sellekohase tunnistusega antakse üle gümnaasiumi lõpuaktusel.

Statuut: [LINK] 

Taotluse esitamine: [LINK]

Stipendiaadid:

2019 – Egne Korol (46. lennu 12.d, tulevane klassiõpetaja, eesti keele või matemaatikaõpetaja) 

2018 – Janek Vaab (45. lennu 12.b, tulevane eesti keele ja kirjanduse õpetaja)

2016 – Janar Männistu (43. lennu 12.b, tulevane matemaatikaõpetaja)

2017 – Kelli Kruusma (44. lennu 12.b, tulevane klassiõpetaja), Carmen Kask (44. lennu 12.d, tulevane eesti keele ja kirjanduse ning klassiõpetaja)

Stipendiumi fond:

Kool on tänulik iga panuse eest noorte haridustee toetuseks:
Saaja: Loova Partnerluse MTÜ
a/a: EE667700771001703169.
Selgitusse: Harri Kelderi stipendium

Stipendiumifondi on panustanud: Viivika Aguraiuja, Artur Aleksandrov, Anne Almet, Heiki Haljasorg, Eva Kalbus, Silvi Klein, Robert Lippin, Kaire Lõhek, Gilbert Mandzolo, Maarja Merigan, Anu Mõttus, Lea Peterson, Mari-Anna Puskar, Kristi Raava, Heidi Saaver, Krista Sillar, Helle Zimmer, Maarja Tinn, Reet Tomusk, Kerstin Vessik, OÜ Sybaris.

Lisatud: 10.09.2017, Viimati muudetud: 02.09.2019