Dokumendid

 

Alusdokumendid

 • Tallinna 32. Keskkooli põhimäärus [LINK]
 • Tallinna 32. Keskkooli arengukava 2019-2022 [LINK]
 • Tallinna 32. Keskkooli õppekava [LINK]
 • Tallinna 32. Keskkooli õppekava ainekavad [LINK]
 • Tallinna 32. Keskkooli vastuvõtu tingimused ja kord [LINK]
 • Tallinna 32. Keskkooli kodukord [LINK]

Blanketid

 • Õppetööst puudumise avaldus [LINK]
 • Avaldus I klassi astumiseks [LINK]
 • Avaldus põhikooli astumiseks [LINK]
 • Avaldus gümnaasiumisse astumiseks [LINK]

Koolidokumendid

 • Klassi- ja kooliväliste ürituste korraldamise kord [LINK]
 • Territooriumil liiklemise ja parkimise kord [LINK]
 • 7. klassi üleminekueksami korraldus [LINK]
 • Isikuandmete töötlemine [LINK]
 • Töötasujuhend  [LINK]
 • Tallinna 32. Keskkooli sümboolika statuut [LINK]
 • Tallinna 32. Keskkooli õpilaspileti väljaandmise kord [LINK]

Sisehindamine

Sisehindamise aruanne [LINK]

Ruumide kasutamise eeskirjad

Jõusaal [LINK]

Raamatukogu [LINK]

Lisatud: 25.01.2013, Viimati muudetud: 13.08.2020