Õpetajad

 
Eha Aare Eha.Aare@32kk.edu.ee eesti keel, kirjandus
Viivika Aguraiuja Viivika.Aguraiuja@32kk.edu.ee klassiõpetaja, pikapäevarühma õpetaja
Marlys Aljasmäe marlys.aljasmae@32kk.edu.ee väikeklassi õpetaja
Marin Aleksejeva Marin.Aleksejeva@32kk.edu.ee kehaline kasvatus (lapsehoolduspuhkusel)
Anne Almet Anne.Almet@32kk.edu.ee matemaatika
Svetlana Ambre Svetlana.Ambre@32kk.edu.ee vene keel
Auli Andersalu-Targo Auli.Andersalu-Targo@32kk.edu.ee suhtlemisoskused
Raul Aume Raul.Aume@32kk.edu.ee ajalugu, filosoofia, ühiskonnaõpetus, maailma religioonid
Ülle Aviste Ylle.Aviste@32kk.edu.ee matemaatika, matemaatika ja majanduse ainekomisjoni juht
Merit Baranin Merit.Baranin@32kk.edu.ee füüsika
Kaie Belkov Kaie.Belkov@32kk.edu.ee eesti keel, kirjandus, inimeseõpetus, algõpetuse ainekomisjoni juht
Meeli Berestovski Meeli.Berestovski@32kk.edu.ee saksa keel
Thea Bernstein Thea.Bernstein@32kk.edu.ee inglise keel
Jana Einard Jana.Einard@32kk.edu.ee kunst
Birgit Elu Birgit.Elu@32kk.edu.ee inglise keel, A-võõrkeele ainekomisjoni juht
Annika Haas Annika.Haas@32kk.edu.ee fotograafia
Eveli Habakuk Eveli.Habakuk@32kk.edu.ee geograafia, matkamine (lapsehoolduspuhkusel)
Ulla Herkel Ulla.Herkel@32kk.edu.ee ajalugu, ühiskonnaõpetus, maailma religioonid, maailmavaateõpetus
Maarja Hindoalla Maarja.Hindoalla@32kk.edu.ee filmiõpetus
Kairi Hõrak Kairi.Horak@32kk.edu.ee geograafia (lapsehoolduspuhkusel)
Eret Hünninen Eret.Hynninen@32kk.edu.ee inglise keel, jooga
Kristina Jantson Kristina.Jantson@32kk.edu.ee eesti keel ja kirjandus
Maarit Jõemägi Maarit.Joemagi@32kk.edu.ee ajalugu, ühiskonnaõpetus, inimeseõpetus, sotsiaalainete ainekomisjoni juht, UNESCO kooli projektijuht
Aime Kaarlep Aime.Kaarlep@32kk.edu.ee muusika, koorijuht
Eva Kalbus Eva.Kalbus@32kk.edu.ee teatriõpetus, draamaõpetus, lavaline eneseväljendus, ringijuht (näitering)
Kairi Kangur Kairi.Kangur@32kk.edu.ee geograafia, biloogia (lapsehoolduspuhkusel)
Elle Kase Elle.Kase@32kk.edu.ee kehaline kasvatus
Olga Kaskman Olga.Kaskman@32kk.edu.ee vene keel
Krista Kiisler Krista.Kiisler@32kk.edu.ee bioloogia (lapsehoolduspuhkusel)
Nele Klopp Nele.Klopp@32kk.edu.ee klassiõpetaja, multimeedia, pikapäevarühma kasvataja
Triin-Berit Kornel triin-berit.kornel@32kk.edu.ee muusika, koorijuht
Laivi Kundla Laivi.Kundla@32kk.edu.ee klassiõpetaja, inimeseõpetus
Ene Kõiv Ene.Koiv@32kk.edu.ee matemaatika
Liivi Kõss Liivi.Koss@32kk.edu.ee matemaatika
Margus Laanemäe Margus.Laanemae@32kk.edu.ee multimeedia
Eeva Laul Eeva.Laul@32kk.edu.ee õpiabiõpetaja
Rita Laur-Reinumägi Rita.Laur-Reinumagi@32kk.edu.ee inimeseõpetus, vene keel, karjääriõpetus
Anneli Leinpere Anneli.Leinpere@32kk.edu.ee graafiline disain
Siiri Liiva Siiri.Liiva@32kk.edu.ee ajakirjandus
Janno Lill Janno.Lill@32kk.edu.ee kehaline kasvatus, fitness
Katrin Linnap Katrin.Linnap@32kk.edu.ee inglise keel
Irja Lippmaa Irja.Lippmaa@32kk.edu.ee klassiõpetaja
Marge Lossmann Marge.Lossmann@32kk.edu.ee klassiõpetaja, multimeedia
Kaire Lõhek Kaire.Lohek@32kk.edu.ee klassiõpetaja, draamaõpetus
Kaire Lõhmus Kaire.Lohmus@32kk.edu.ee keemia, loodusainete ainekomisjoni juht
Toomas Lõhmuste Toomas.Lohmuste@32kk.edu.ee teatriõpetus
Gilbert Mandzolo Gilbert.Mandzolo@32kk.edu.ee prantsuse keel
Maarja Merigan Maarja.Merigan@32kk.edu.ee eesti keel, kirjandus
Siiri Mets Siiri.Mets@32kk.edu.ee kehaline kasvatus
Maila Midri Maila.Midri@32kk.edu.ee inglise keel
Anu Mõttus Anu.Mottus@32kk.edu.ee eesti keel, kirjandus
Ellen Orover Ellen.Orover@32kk.edu.ee vene keel
Ahto Pahk Ahto.Pahk@32kk.edu.ee õiguse alused, karistusõigus
Marika Peterson Marika.Peterson@32kk.edu.ee klassiõpetaja, multimeedia
Kaisa Pulk Kaisa.Pulk@32kk.edu.ee klassiõpetaja, inglise keel
Marge Punt Marge.Punt@32kk.edu.ee klassiõpetaja
Meelis Raiend Meelis.Raiend@32kk.edu.ee kehaline kasvatus, meditatsioon, kehalise kasvatuse ainekomisjoni juht, spordijuht
Kaili Ranne Kaili.Ranne@32kk.edu.ee eesti keel, kirjandus, kultuuriruum 21. sajandil
Cathlin Rennu Cathlin.Rennu@32kk.edu.ee kehaline kasvatus
Riina Riistop Riina.Riistop@32kk.edu.ee muusika, koorijuht
Kaspar Rumm Kaspar.Rumm@32kk.edu.ee filmi-ja videoõpetus, filmižanrid, multimeedia praktikum
Rene Rässa Rene.Rassa@32kk.edu.ee riigikaitse
Kadi Rünkla Kadi.Rynkla@32kk.edu.ee inglise keel
Tiina Saar Tiina.Saar@32kk.edu.ee majandus
Alex Sander Sepp AlexSander.Sepp@32kk.edu.ee kehaline kasvatus
Eva Liisa Sepp EvaLiisa.Sepp@32kk.edu.ee animatsioon
Aarne Silas Aarne.Silas@32kk.edu.ee füüsika, loodusõpetus
Jürgen Soo Jyrgen.Soo@32kk.edu.ee kehaline kasvatus
Maria Stepanova Maria.Stepanova@32kk.edu.ee õpiabiõpetaja
Merje Sumberg Merje.Sumberg@32kk.edu.ee ettevõtlikkus
Sandra Taimre Sandra.Taimre@32kk.edu.ee klassiõpetaja, draamaõpetus, inglise keel
Angela Talvi Angela.Talvi@32kk.edu.ee matemaatika
Kadri Tasane Kadri.Tasane@32kk.edu.ee klassiõpetaja, ringijuht (meisterdamine)
Edith Tatar Edith.Tatar@32kk.edu.ee klassiõpetaja, inimeseõpetus
Anne Tiits Anne.Tiits@32kk.edu.ee klassiõpetaja, multimeedia, haridustehnoloog
Maarja Tinn Maarja.Tinn@32kk.edu.ee ajalugu, ühiskonnaõpetus, filosoofia (lapsehoolduspuhkusel)
Ilmar Tomusk Ilmar.Tomusk@32kk.edu.ee loovkirjutamine
Reet Tomusk Reet.Tomusk@32kk.edu.ee inglise keel, rahvusvahelised inglise keele testid
Brit Truuts Brit.Truuts@32kk.edu.ee bioloogia
Alisija Tšekada Alisija.Tsekada@32kk.edu.ee vene keel, B- ja C-võõrkeele ainekomisjoni juht
Allar Tui Allar.Tui@32kk.edu.ee ajalugu, ühiskonnaõpetus, ajalooteadus, filosoofia
Pille Unt Pille.Unt@32kk.edu.ee loodusõpetus, bioloogia
Malle Vakepea Malle.Vakepea@32kk.edu.ee matemaatika
Sille Valter Sille.Valter@32kk.edu.ee väikeklassi õpetaja
Maret Varblas Maret.Varblas@32kk.edu.ee eesti keel, kirjandus, eesti keele ja kultuuri ainekomisjoni juht
Signe Veelmaa Signe.Veelmaa@32kk.edu.ee matemaatika
Niina Veisman Niina.Veisman@32kk.edu.ee vene keel
Tiina Veldi Tiina.Veldi@32kk.edu.ee käsitöö ja kodundus, loovainete ainekomisjoni juht
Kerstin Vessik Kerstin.Vessik@32kk.edu.ee eesti keel, kirjandus
Triin Viiron Triin.Viiron@32kk.edu.ee ajalugu, ajalooteadus, Tallinna ajalugu (lapsehoolduspuhkusel)
Kadi Vonk Kadi.Vonk@32kk.edu.ee inglise keel (lapsehoolduspuhkusel)
Ene Vosman Ene.Vosman@32kk.edu.ee geograafia
Tiiu Üksik Tiiu.Yksik@32kk.edu.ee rahvatants, karaktertants

Lisatud: 16.01.2011, Viimati muudetud: 22.06.2020